GreenTecStyle ondersteunt Wonderwalls

Het GreenTecStyle team van SIOEN ondersteunt graag het onderzoek van Wonderwalls. Samen met de onderzoekers van Wonderwalls proberen we een beter begrip te krijgen van het mechanisme achter de vele extra voordelen van onze levende muren en de wetenschap van succesfactoren voor levende muren te stimuleren.

Onze deelname aan het project richt zich op het uitbreiden van de kennisbasis voor akoestische demping en thermische isolatie met ons textielcomposiet, voor het opvangen van fijn stof via de planten, maar ook voor verbeterde strategieën voor goedkoop onderhoud, watergebruik en watercirculatie.

In onze steeds dichter wordende stedelijke omgeving is er steeds meer behoefte aan groen. Omdat er op grondniveau weinig ruimte overblijft om groen op een traditionele wijze te integreren, zijn er alternatieve oplossingen nodig. Hoewel je steeds vaker groene daken ziet, blijven verticale bouwoppervlakken grotendeels onbenut. Toch zijn er in steden veel meer verticale oppervlakken van gevels dan dakoppervlakken van gebouwen. Zowel grondgebonden groene gevels als groene gevels met een groeimedium ondersteund op de verticale zijde van de gastmuur, hebben een enorm marktpotentieel. Ze bieden niet alleen economische kansen, maar ze gaan ook hand in hand met een positieve ecologische, sociale en stedelijke impact. Het vergroenen van gevels biedt daarmee een kosten- en ruimtebesparende manier om de leefbaarheid en klimaatbestendigheid van steden te verbeteren. Verticale groene wanden filteren vervuiling en CO2 uit de lucht, vergroten de biodiversiteit en hebben een positieve invloed op de productiviteit van mensen.

Het sluimerende potentieel van verticale vergroeningsystemen is klaar om benut te worden op het gebied van de positieve economische, ecologische, sociale en stedelijke effecten ervan. Om van dit potentieel gebruik te kunnen maken, wordt de kennis over verticale groene wanden geconcentreerd in onderzoeksinstellingen en fabrikanten in de loop van WonderWalls* voorbereid voor verspreiding naar het veld en vertaald in praktische hulpmiddelen en richtlijnen. Om een doorbraak in gevelvergroening te bereiken en nieuwe innovaties te stimuleren, zal WonderWalls zich richten op:

  1. Ontwikkeling van een objectief beoordelingskader om de prestaties van verticale vergroeningsystemen aan te tonen. Dit bestaat o.a. uit milieu-, economische en bouwfysische elementen. Systemen zullen beoordeeld worden op basis van hun prestatie gedurende hun gehele levenscyclus.

  2. Het ontwikkelen van praktische en betrouwbare beslissingsinstrumenten die de verschillende actoren binnen de bouwsector helpen om op oordeelkundige wijze verticale groene muren voor te schrijven en toe te passen. Daarbij wordt er rekening gehouden met de verschillenden elementen die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke keuze, waaronder de installatie en het onderhoud.

  3. Gerichte productinnovaties en het testen in demo applicaties, zoals het evalueren en optimaliseren van de efficiëntie van groeiregulatoren.

  4. Het verspreiden van de kennis naar de verschillende doelgroepen met behulp van demo’s, workshops, enz. Er wordt speciaal gelet op het verspreiden van kennis en ervaring naar het onderwijs (bijv. studenten van de architectonische wetenschappen en industriële techniek in de bouw, evenals praktijkopleidingen voor constructie en landschapsarchitectuur).

*WonderWalls is een praktijkgericht onderzoeksproject dat gefinancierd wordt door het TETRA-financieringsprogramma van VLAIO, het Vlaams Agentschap voor Innovatie & Ondernemen.

Meer nieuws

Archief